Bai Hao Yin Zhen Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese White and Yellow Tea
Chinese White & Yellow teas are light and delicately smooth. They are the least processed tea, undergoing just steaming and drying, leaving it close to its natural state. Recent studies have shown that these teas contains more cancer-fighting antioxidants than any other teas.
 
  Chinese White Tea
 • Bai Hao Yin Zhen  
 • Bai Mu Dan  
 • Cha Wang Bai Mu Dan  
 • Cha Wang Jun Shan Yin Zhen  
 • Jun Shan Jin Bi  
 • Jun Shan Yin Zhen  
 • Meng Ding Huang Ya  
 • Shui Xian Bai Zhen  
 • Wei Shan Mao Jian  
 •  
  Bai Hao Yin Zhen
  View more photos
   
  Bai Hao Yin Zhen
  (rating: 4.6 out of 5)
    Bai Hao Yin Zhen
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   
  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  If you like Bai Hao Yin Zhen, you might also like...
  Yin Zhen Tea Cake
  Yin Zhen Tea Cake

  A truly exotic and rare tea cake.
  Huo Shan Huang Ya
  Huo Shan Huang Ya

  A rare Yellow tea from Huo Shan.
  Meng Ding Huang Ya
  Meng Ding Huang Ya

  A rare Yellow tea from the misty peak of Mt. Meng.
  Spring 2024 (First Flush)
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Latest 2024 harvested teas
  1. Keemun Mao Feng
  2. Lion Xi Hu Long Jing
  3. Yi Hong Jing Pin A
  4. Sichuan Gongfu
  5. Ting Xi Lan Xiang
  6. Jiu Hua Fo Cha
  7. Yang Yan Gou Qing
  8. Meng Ding Gan Lu
  9. Emperor Long Jing
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2024 TeaSpring.com. All rights reserved.