Guo Bin Li Cha Mao Feng Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
 • An Ji Bai Cha  
 • Bi Tan Piao Xue  
 • Bu Bu Gao Sheng  
 • Cha Wang Tai Ping Hou Kui  
 • Dong Ting Bi Luo Chun  
 • En Shi Yu Lu  
 • Gu Zhu Zi Sun  
 • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
 • Jasmine Tea  
 • Jiu Hua Fo Cha  
 • Long Jing  (3 types)
 • Lu An Gua Pian  (2 types)
 • Meng Ding Gan Lu  
 • Te Ji Pearl Jasmine  
 • Ting Xi Lan Xiang  
 • Wu Yi Qu Hao  
 • Xu Fu Long Ya  
 • Yang Yan Gou Qing  
 • Yong Xi Huo Qing  
 •  
  Guo Bin Li Cha Mao Feng
  View more photos
   
  Guo Bin Li Cha Mao Feng
  (rating: 4 out of 5)
    Guo Bin Li Cha Mao Feng
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   

  This product is temporarily out of stock

  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  We recommend using glass-based or porcelain tea ware. Rinse tea cup and teapot with hot water. Use about 2 grams of tea leaves (1-2 teaspoons) for every 150ml of water. Steep tea leaves in hot water at 70c (158F) to 80c (176F) for 1 minute for the first and second brewing. Gradually increase steeping time and temperature for subsequent brewing.
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Latest 2023 harvested teas
  1. Bi Tan Piao Xue
  2. Lu An Gua Pian
  3. Xu Fu Long Ya
  4. Cha Wang Tai Ping Hou Kui
  5. An Ji Bai Cha
  6. Cha Wang Lu An Gua Pian
  7. Yang Yan Gou Qing
  8. Meng Ding Gan Lu
  9. Emperor Long Jing
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2023 TeaSpring.com. All rights reserved.