Xin Yang Mao Jian Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
 • An Ji Bai Cha  
 • Bi Tan Piao Xue  
 • Bu Bu Gao Sheng  
 • Dong Ting Bi Luo Chun  
 • En Shi Yu Lu  
 • Gu Zhu Zi Sun  
 • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
 • Jasmine Tea  
 • Jiu Hua Fo Cha  
 • Long Jing  (3 types)
 • Lu An Gua Pian  (2 types)
 • Lu Shan Yun Wu  
 • Meng Ding Gan Lu  
 • Tai Ping Hou Kui  (2 types)
 • Te Ji Pearl Jasmine  
 • Ting Xi Lan Xiang  
 • Wu Yi Qu Hao  
 • Xu Fu Long Ya  
 • Yang Yan Gou Qing  
 • Yong Xi Huo Qing  
 •  
  Xin Yang Mao Jian
  View more photos
   
  Xin Yang Mao Jian
  (rating: 4.3 out of 5)
    Xin Yang Mao Jian
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   

  This product is temporarily out of stock

  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  If you like Xin Yang Mao Jian, you might also like...
  Huang Shan Mao Feng
  Huang Shan Mao Feng

  One of China's Ten Famous Tea.
  Dong Ting Bi Luo Chun
  Dong Ting Bi Luo Chun

  Originally known as "breathtaking fragrance".
  Spring 2020 (First flush)
  Tai Ping Hou Kui
  Tai Ping Hou Kui

  Awarded "King of Tea" in China Tea Exhibition 2004.
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Spring 2020 teas
  1. Long Jing
  2. Yang Yan Gou Qing
  3. An Ji Bai Cha
  4. Meng Ding Huang Ya
  5. Meng Ding Gan Lu
  6. Lion Xi Hu Long Jing
  7. Xu Fu Long Ya
  8. Dong Ting Bi Luo Chun
  9. Emperor Long Jing
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2020 TeaSpring.com. All rights reserved.