Yunnan Tuo Cha Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Pu-erh Tea
Pu-erh is renowned for its medicinal qualities. Unlike other teas, Pu-erh's quality and taste improves with age. It's taste is often described as earthy but some very well aged Pu-erh produce cups of incredibly smooth and wonderfully complex beverage.
 
  Pu-erh Tea
 • Chun Jian Zang Zhuan Cha  (2 types)
 • Feng Huang Tuo Cha  
 • Haiwan Chen Xiang Zhuan Cha  
 • Haiwan Qiao Mu Zhuan Cha  
 • Liu An  
 • Loose-leaf Pu-erh  (2 types)
 • Pu-erh Chrysanthemum  
 • Xiaguan Tuo Cha  (3 types)
 • Yin Zhen Tea Cake  
 • Yunnan Tuo Cha  
 •  
  Yunnan Tuo Cha
  Yunnan Tuo Cha
  (rating: 3.9 out of 5)
    Yunnan Tuo Cha
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   
  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  Recognized as one of the finest Green Tuo Cha in the market among avid tea drinkers. Its tea leaves are carefully hand-picked and compressed into tiny shapes of round balls for easy preparation.

  Brand, Manufacturer:
  White Crane, Xiaguan Tea Industry

  Pu-erh Type:
  Raw / Green

  Harvest Period:
  2007

  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Spring 2018
  1. Cha Wang Lu An Gua Pian
  2. Cha Wang Bai Mu Dan
  3. Yong Xi Huo Qing
  4. Ting Xi Lan Xiang
  5. An Ji Bai Cha
  6. Bi Tan Piao Xue
  7. En Shi Yu Lu
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Lion Xi Hu Long Jing
  10. Long Jing
  11. Bai Hao Yin Zhen
  12. Yang Yan Gou Qing
  13. Emperor Long Jing
  14. Meng Ding Gan Lu
  15. Xu Fu Long Ya
  16. Meng Ding Huang Ya
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2018 TeaSpring.com. All rights reserved.