Meng Ding Gan Lu Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
 • An Ji Bai Cha  
 • Bi Tan Piao Xue  
 • Bu Bu Gao Sheng  
 • Cha Wang Tai Ping Hou Kui  
 • Dong Ting Bi Luo Chun  
 • En Shi Yu Lu  
 • Gu Zhu Zi Sun  
 • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
 • Jasmine Tea  
 • Jiu Hua Fo Cha  
 • Long Jing  (3 types)
 • Lu An Gua Pian  (2 types)
 • Meng Ding Gan Lu  
 • Te Ji Pearl Jasmine  
 • Ting Xi Lan Xiang  
 • Wu Yi Qu Hao  
 • Xu Fu Long Ya  
 • Yang Yan Gou Qing  
 • Yong Xi Huo Qing  
 •  
  Meng Ding Gan Lu
  View more photos
   
  Meng Ding Gan Lu
  (rating: 4.3 out of 5)
    Meng Ding Gan Lu
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   
  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  Gan Lu, which means "Sweet Dew", is a very famous tea in China. Legend has it that the Gan Lu tea plant was first cultivated by the legendary Buddhist monk, Wu Li Zhen. After he achieved Nirvana, the locals around Meng Mountains nicknamed this tea "Xian Cha", which means Tea of the Immortal. Only the leaves picked in the misty peak areas of Mount Meng can be considered as true Meng Ding Gan Lu.

  Other names:
  Mount Meng Sweet Dew

  Taste:
  As suggested by its name, this tea is refreshing and has a very sweet aftertaste.

  Appearance:
  The curly green tea leaves are partially covered with white/silver pekoe. The infusion yields cups of light yellow color tea.

  Origin:
  Meng Shan , Sichuan Province

  Harvest Period:
  Spring 2023 (First Flush)

  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Latest 2023 harvested teas
  1. Yi Hong Jing Pin A
  2. Jiu Hua Fo Cha
  3. Huang Jin Gui
  4. Zhu Hai Jin Ming
  5. Bai Hao Yin Zhen
  6. En Shi Yu Lu
  7. Tie Luo Han
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2023 TeaSpring.com. All rights reserved.