Wu Yi Cha Wang Da Hong Pao Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Oolong Tea
Flowery sweet aroma combined with a pleasantly sweet aftertaste, Chinese Oolong tea never loses its appeal no matter how often you drink it. Chinese Oolong tea increases your body energy, promotes metabolism, controls obesity and helps to regulate ageing.
 
  Chinese Oolong Tea
 • Bai Hao Oolong  
 • Bai Ji Guan  
 • Beidou No 1  
 • 3 types of Da Hong Pao
 • Da Hong Pao  
 • Te Ji Organic Da Hong Pao  
 • Traditional Da Hong Pao  
 • Dan Cong  (3 types)
 • Dong Ding Oolong  
 • Gui Hua Oolong  
 • Huang Guan Yin  
 • Huang Jin Gui  
 • Jiu Long Pao  
 • Lan Gui Ren  
 • Nai Xiang Oolong  
 • Rou Gui  
 • Shui Xian  (2 types)
 • Tie Guan Yin  (3 types)
 • Tie Luo Han  
 • Wu Yi Yan Cha 90s  
 • Wu Yi Yan Cha Bing  
 • Yong Chun Fo Shou  
 •  
  Wu Yi Cha Wang Da Hong Pao
  View more photos
   
  Wu Yi Cha Wang Da Hong Pao
  (rating: 4.5 out of 5)
    Wu Yi Cha Wang Da Hong Pao
   
  Price & Size :
   
  Quantity :
   

  This product is temporarily out of stock

  DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
  If you like Wu Yi Cha Wang Da Hong Pao, you might also like...
  Traditional Da Hong Pao
  Traditional Da Hong Pao

  King of the Wuyi Yan Teas. A treasure of China.
  Lao Cong Shui Xian
  Lao Cong Shui Xian

  Harvested from old Shui Xian tea bush.
  Diao Yu Tai Te Gong Da Hong Pao
  Diao Yu Tai Te Gong Da Hong Pao

  Specially made for serving China's visiting VIPs.
  Item(s) : 0
  Your shopping cart is empty
  Shipping Info
  Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
   
   Latest 2024 harvested teas
  1. Wu Yi Qu Hao
  2. 1979 Series Keemun Black Tea
  3. Song Zhong Dan Cong
  4. Keemun Mao Feng
  5. Lion Xi Hu Long Jing
  6. Yi Hong Jing Pin A
   
   
  Font size:
  Small
  Normal
  Big
  Huge
   
  1. Xi Hu Long Jing
  2. Dong Ting Bi Luo Chun
  3. Huang Shan Mao Feng
  4. Tai Ping Hou Kui
  5. Lu An Gua Pian
  6. Xin Yang Mao Jian
  7. Qi Men Hong
  8. Jun Shan Yin Zhen
  9. Da Hong Pao
  10. An Xi Tie Guan Yin
   
  Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
   
  Copyright © 2003-2024 TeaSpring.com. All rights reserved.